کوچ دوم : مسیر

چه بساطی به راه افتاده در این جهانم ، همان که همه می گویند جهانم آرزوست...!

کم ندیده ام که وقتی ارده ات بعد از سالها دوری از راه سر می رسد و با تمام قوایت می خواهی از آن کمک بگیری و چیزی که می خواهی را بدست بیاوری، نیازی نیست بیشتر از یک شب صبح شود تا بفهمی آدم های قشنگ دو پا که هیچ، هستی بی جان هم انگار از این آدم های دوپا باارده تر؛تصمیم گرفته جلویت سد ببندد تا به ذره ای از آنچه می خواهی نرسی ؛

 گاهی هم نشسته ای و از هستی که حالا همه چیز را هم در ذره ذره آن جاندار و پویا می بینی و هیچ انتظاری هم از هیچ قسمتی از آن نداری ، حس می کنی همه چیز دم در خانه ات مهیاست ...! در حالت کمی اغراق آمیز می توان گفت که در همان لحظه حس می کنی تنها کتاب داستانی که در کودکی جایش گذاشته بودی و هیچ وقت حتی همان زمان کودکی (!) انتظارش را نداشتی به واقعت بپیوندد ، حالا بدل به اظهر من الشمس ترین قسمت زندگیت شده و آن چیزی نیست به جز غول چراغ جادو که کت بسته در اختیار توست ...

این که چه حکمتی است ، خدای داند ؛ اما اگر از شاخ و برگش کمی کم کنم ، مطمئنم قبولش داری ، از آنجا مطمئنم که از طفولیت ، حضرت پدرم مرا پند می نمود که وقتی خریدی نداری بازار را تورقی کن که هر آنچه بعداً بخواهی ، بعداً نیابی و  فرشته مادرم نیز گوش زدم می نمود که هر وقت درسی نداری کتابهایت را جست و جویی بنما که آنچه اکنون نمی خواهی بیابی ، آنچنان اکتشافش نمایی که شب امتحان که هم چون نفس قدرش را می دانی ، همچون هوا متوجه حضورش نخواهی شد..

فارغ از همه این ها ، فارغ از آنچه برایم ماند ، فارغ از آنچه هستی می کوشد از دستم در بیاورد ، فارغ از آنچه وقتی خوابم هستی همچون ظرف نذری در خانه ام می فرستد و فارغ از همه ترس های گذشته ام  ، راهم را ؛ اکنون که برگزیده ام داد می زنم ، نه برای مردم شهرم ، برای شهرم ، بکوش تا بکوبی ام ، همیشه می آمدم که بازیت را ببرم ، این بار می برم چون برای برد نیامدم ، آمدم تا از لحظه لحظه لجبازی هایت یک دل سیر حظ کنم...

همیشه می آمدم که برسم تا انتهایش ،اما این بار لذت مسیر را هرگز به کوتاهی لحظه وصال نخواهم فروخت...

کوچ دوم

/ 1 نظر / 14 بازدید
شبزنده

خوندني بود به غير از جند استعاره شايد تكراري مطلبي از الهي نداشت كه سندش مال او باشد البته چرخاندن مسيز موضوع و اضافت تركيبي پدر و مادر جاب بود همچون رو زياد تكرار كرده بودي كه خوندنش رو سخت مي كرد موضوعيتش عالي بود