در دست تعمیرم!؟

سپرده ام تا تعمیرم کنند!

مغزم را می گویم

همه عیب هایش که خوب شدنی نیستـــ 

همین که باز راه بیفتد غنیمت است

حس ام می گوید؛

سرهم بندی این مغز وارفته 2 ماهی زمان می برد

امیدوارم بیشتر نشود!

 

 

در این روزگار که همه می روند؛

من برای بازگشت چقدر ولع دارم!

دو ســـــــــال ؛

بگذارش به حساب روزه سکوت . . . !

/ 3 نظر / 19 بازدید
سید مصطفی

کار نیمه کاره = کار انجام نشده کاملش کن جوون[لبخند]

رفیق

چاشنی احساس در تعمیر مغز مفیدفایده است ،باشد که جواب دهد و تعمیر( اصلاح) شود.